ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ)
ΕΙΔΟΣΡάβδοι Θερμής Έλασης Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Ισοσκελείς Γωνίες)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1028
WIDTH
ΠΛΑΤΟΣ
(w)mm
THICKNESS-ΠΑΧΟΣ(s)mm / WEIGHT-ΒΑΡΟΣ Κg/m
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20
15 0,64
16 0,68
20 0,88 1,14
25 1,11 1,45 1,78
30 1,36 1,78 2,18
35 1,60 2,10 2,57
40 1,84 2,42 2,97 3,52
45 2,09 2,74 3,38 4,00
50 3,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82
55 3,33 4,12 4,90 5,68
60 3,70 4,57 5,42 6,21 7,09 8,69
65 4,91 5,91 6,76 7,73 8,62
70 5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30
75 5,69 6,78 7,86 8,92 10,06 10,99
80 7,34 8,49 9,63 10,78 11,90
90 9,51 10,90 12,22 13,40
100 12,20 13,66 15,00 17,80 21,90
110 16,49 19,70
120 18,20 21,60 23,17 26,60
130 19,70 23,36 25,21 29,00 30,90
140 25,40 27,25 31,20 35,10
150 23,00 27,30 33,80 35,90 40,10
160 36,20 38,40 40,44
180 40,90 43,50 45,77 48,60 53,70
200 48,50 54,30 59,90