ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.

H Φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχεία και άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας ικανοποιώντας τις συνεχώς αυξανόμενες και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, παράδοση, και κοστολόγηση των προϊόντων μας μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων μας. Η συνεχής προσπάθεια μείωσης του οριακού παραγωγικού κόστους μέσα από επιλεγμένες και προσεκτικά μελετημένες επενδύσεις, έχει σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της παραγωγικότητας του εργοστασίου μας προς όφελος της ίδιας της εταιρίας και κατ' επέκταση των πελατών μας. Μέσω μιας συνεχής βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής και εξυπηρέτησης του πελατολόγιού μας, ως εταιρία με ισχυρό οικογενειακό προφίλ, προσδοκούμε και αντιπροσωπεύουμε μια μακροχρόνια και σταθερή ανάπτυξη.