ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Όραμα:

Η ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. συνεχίζει να αναπτύσσει την γκάμα των προϊόντων του και την διαρκή βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, ενισχύοντας την μακροχρόνια παρουσία της στον Χαλυβουργικό Μεταποιητικό κλάδο. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της θέσης μας ως προς τον ανταγωνισμό στην ελληνική περιφέρεια, την διείσδυση μας σε γειτονικές και ταχεία αναπτυσσόμενες αγορές, την εγκαθίδρυση ενός δυναμικού και ισχυρού ονόματος (brand-name) επιδιώκοντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τους πελάτες μας ως αξιόπιστοι προμηθευτές πρώτης επιλογής και να διασφαλίσουμε τη μέγιστη απόδοση για τους μετόχους μας.

Φιλοσοφία:

H φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχεία και άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας ικανοποιώντας τις συνεχώς αυξανόμενες και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, παράδοση, και κοστολόγηση των προϊόντων μας μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού  των παραγωγικών μονάδων μας. Η συνεχής προσπάθεια μείωσης του οριακού παραγωγικού κόστους μέσα από επιλεγμένες και προσεκτικά μελετημένες επενδύσεις, έχει σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της παραγωγικότητας του εργοστασίου μας προς όφελος της ίδιας της εταιρίας και κατ' επέκταση των πελατών μας. Μέσω μιας συνεχής βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής και εξυπηρέτησης του πελατολόγιού μας, ως εταιρία με ισχυρό οικογενειακό προφίλ, προσδοκούμε και αντιπροσωπεύουμε μια μακροχρόνια και σταθερή  ανάπτυξη.

Δυνατότητες παραγωγής:

Η ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ειδικεύεται στην επεξεργασία και παραγωγή χαλύβδινων προϊόντων, έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα από την χρονολογία ίδρυσής του σε εμπειρία και εξειδίκευση της παραγωγικής  διαδικασίας όντας ένα από τα παλαιότερα και πρωτοπόρα κέντρα επεξεργασίας χάλυβα και παραγωγής χαλύβδινων προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο, συνολικής δυναμικότητας άνω των 100,000 τόννων ετησίως.

Η βιομηχανία μας παράγει και διαθέτει χαλύβδινα προφίλ, μασίφ, στρατζαριστά, σωλήνες, κοιλοδοκούς, τσέρκια καθώς και ειδικά προφίλ. Επίσης παράγει πιστοποιημένες σωλήνες για μεταλλικές σκαλωσιές σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 39. Τα παραγόμενα χαλυβουργικά προϊόντα, καλύπτουν τις ανάγκες της εγχώριας και ξένης αγοράς καθώς το εργοστάσιο έχει δυνατότητες παραγωγής για πάνω από 8.000 διαφορετικά είδη χαλύβδινων προϊόντων σε διάφορα μήκη, πλάτη  και ειδικά χαρακτηριστικά, δίνοντας μας τη δυνατότητα να ικανοποιούμε με ακρίβεια και επιτυχία τις ανάγκες του πελατολογίου μας.