Παραγωγική Ειδίκευση

Η ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ειδικεύεται στην επεξεργασία και παραγωγή χαλύβδινων προϊόντων, έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα από την χρονολογία ίδρυσής της σε εμπειρία και εξειδίκευση της παραγωγικής της διαδικασίας όντας ένα από τα παλαιότερα και πρωτοπόρα κέντρα επεξεργασίας χάλυβα και παραγωγής χαλύβδινων προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο, συνολικής δυναμικότητας άνω των 24,000 τόννων ετησίως.

Η βιομηχανία μας παράγει και διαθέτει χαλύβδινα προφίλ, μασίφ, στρατζαριστά, σωλήνες, κοιλοδοκούς, τσέρκια καθώς και ειδικά προφίλ. Επίσης παράγει πιστοποιημένες σωλήνες για μεταλλικές σκαλωσιές σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 39. Τα παραγόμενα χαλυβουργικά προϊόντα, , καλύπτουν τις ανάγκες της εγχώριας και ξένης αγοράς καθώς το εργοστάσιο έχει δυνατότητες παραγωγής για πάνω από 8.000 διαφορετικά είδη χαλύβδινων προϊόντων σε διάφορα μήκη, πλάτη και ειδικά χαρακτηριστικά, δίνοντας μας τη δυνατότητα να ικανοποιούμε με ακρίβεια και επιτυχία τις ανάγκες του πελατολογίου μας.