ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣΚοίλοι Δοκοί Τετράγωνοι Διαμορφωμένοι Εν Ψυχρώ Από Έλασμα Θερμής Έλλασης
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235, S275 και S355 κατά EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα
ΑΝΟΧΕΣTo EN 10219-2, DIN 59411
ΕΙΔΟΣΚοίλοι Δοκοί Ορθογώνιοι Διαμορφωμένοι Εν Ψυχρώ Από Έλασμα Θερμής Έλλασης
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235, S275 και S355 κατά EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα
ΑΝΟΧΕΣTo EN 10219-2, DIN 59411
ΕΙΔΟΣΡάβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (Λάμες)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1017
ΕΙΔΟΣΡάβδοι θερμής Έλασης Τετραγωνικής Διατομής (Τετράγωνα)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1014
ΕΙΔΟΣΡάβδοι θερμής Έλασης Κυκλικής Διατομής (Στρογγυλά)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1013
ΕΙΔΟΣΡάβδοι Θερμής Έλασης Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Ισοσκελείς Γωνίες)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1028
ΕΙΔΟΣΡάβδοι Θερμής Έλασης Διατομής Μορφής "Ταφ"
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ6 ή 12 μέτρα.
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1024
ΕΙΔΟΣΔοκοί Θερμής Έλασης Διατομής Μορφής "Πι"
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ
ΜΗΚΟΣΔοκοί των 6 ή 12 μέτρων
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1026
ΕΙΔΟΣΔοκοί Θερμής Έλασης IPN
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣΔοκοί 6 ή 12 μέτρων
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1025/1
ΕΙΔΟΣΔοκοί Θερμής Έλασης (IPE)
ΠΟΙΟΤΗΤΑS235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣBeam Length 6 or 12 m
ΑΝΟΧΕΣΚατά DIN 1025/5
ΕΙΔΟΣΔοκοί Θερμής Έλασης HEA
ΠΟΙΟΤΗΤΑS275JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 44 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣΔοικοί των 6 ή 12 μέτρων
ΑΝΟΧΕΣΣύμφωνα με DIN 1025/3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΗΚΟΣ12, 14, 16 μέτρα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΚατά DIN 1025/3
ΠΟΙΟΤΗΤΑS275JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 44 κατά DIN 17100)