ΕΡΓΑ

Αγωγός 8000 m Φ812,8 με 12,70 mm πάχος για το έργο "Υδροχόος Ε-422" στην ευρύτερη περιοχή Ασπροπύργου Ν.Αττικής.

Χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής Φ609,6 με 12,70mm πάχος, παραγωγής μας:αντιρρίδες αντιστήριξης στον υπό κατασκευήν σταθμό Λαρίσης του ΜΕΤΡΟ Αθηνών.